Selecteer een pagina

Wat is een use case?

Wat is een use case? Wat is het? De ‘use case’-techniek is een vrij eenvoudige modelleringstechniek, die bestaat uit een visuele weergave (use case diagram) en een tekstuele uitwerking (use case). Wat heb je er aan? De ‘use case’-techniek helpt bij het in kaart...

Wat is een dienst?

Wat is een dienst? Wat is het? Een dienst is volgens Kotler (2000) elke handeling of prestatie die een partij aan een andere partij kan aanbieden. Een functioneel beheerder levert dus ook een “dienst” aan een klant. De diensten die je als functioneel beheerder levert,...

Wat is een raamwerk?

Wat is een raamwerk? Wat is het? Een raamwerk (framework) is een visuele weergave van veronderstelde relaties tussen  variabelen. Het is een hulpmiddel om knelpunten op te lossen en verbeteringen aan te brengen. Bekende voorbeelden van raamwerken zijn: BiSL (Business...

Wat is PIN-analyse?

Wat is PIN-analyse? Wat is het? De PIN-analyse is een gereedschap om de meningen van belanghebbenden te inventariseren voorafgaande aan de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit.  PIN is het acroniem voor:  Positief  Interessant Negatief  Formuleer...

Wat is Lean?

Wat is Lean? Wat is het? Lean is een denkwijze om collectief verspillingen tegen te gaan. Dit houdt in dat iedereen hierbij betrokken is. Managers dienen los te laten en gaan medewerkers zo coachen dat ze zelf gaan nadenken over hun werk en methoden ontwikkelen om...

Wat is de borgingspiramide?

Wat is de borgingspiramide? Wat is het? De borgingspiramide is een visueel hulpmiddel die je helpt om een keuze te maken welke methode het meest effectief is om een verandering te borgen. Wat heb je er aan? Het borgen van een verandering kan op vier manieren. Om dit...