Wat is PIN-analyse?

Wat is PIN-analyse? Wat is het? De PIN-analyse is een gereedschap om de meningen van belanghebbenden te inventariseren voorafgaande aan de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit.  PIN is het acroniem voor:  Positief  Interessant Negatief  Formuleer...

Wat is Lean?

Wat is Lean? Wat is het? Lean is een denkwijze om collectief verspillingen tegen te gaan. Dit houdt in dat iedereen hierbij betrokken is. Managers dienen los te laten en gaan medewerkers zo coachen dat ze zelf gaan nadenken over hun werk en methoden ontwikkelen om...

Wat is de borgingspiramide?

Wat is de borgingspiramide? Wat is het? De borgingspiramide is een visueel hulpmiddel die je helpt om een keuze te maken welke methode het meest effectief is om een verandering te borgen. Wat heb je er aan? Het borgen van een verandering kan op vier manieren. Om dit...

Wat zijn acceptatiecriteria?

Wat zijn acceptatiecriteria? Wat is het? De acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel de gebruiker als de beheerder om te bepalen of een nieuw of gewijzigd informatiesysteem voldoet aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en...

Wat is een belanghebbenden analyse?

Wat is een belanghebbenden analyse? Wat is het? Belanghebbenden bepalen voor een groot deel waar jij je als functioneel beheerder de hele dag mee bezighoudt. Het is dus essentieel om goed te weten wie je belanghebbenden zijn. Om die belanghebbenden in beeld te krijgen...

Wat is ADDIE?

Wat is ADDIE? Wat is het? Als je kennis wilt overdragen is het belangrijk dat je nadenkt over wat je wilt vertellen, hoe je het overbrengt en op welke manier je de doelgroep het beste aanspreekt. Het ADDIE-model kan je helpen bij het opstellen van een plan. ADDIE is...
X