Wat is een volwassenheidsmodel?

Wat is een volwassenheidsmodel? Wat is het? We hebben modellen nodig om chaos te structureren en complexiteit te reduceren zodat we ons kunnen richten op de relevante aspecten van de werkelijkheid. Modellen helpen ons om op een gemeenschappelijke basis met elkaar te...
X